Notities bij: Simon Bibau

eerste x ca 1578 met Elisabeth Neirinck fa Daniel (+ca. 1582): Simoen en Joanna