Notities bij: Judocus De Schietere

SvG voor 'ten Vryen' op 19.11.1663 1 x Catheline Verhaeghen (wde Arnout Moyses: 5 kdn)