Notities bij: Mailliaert Pannecoucke

SvG Brugse Vrije I nr. 19160 x xxx Anna fa Jan Kelle: Joanna bezat de hofstede Spoormaeckers te St.-P´eters-op-de-Dijk

Wezenakte Brugse Vrije 16487 f. 289
xx (?) Tanneken Kelle fa Jan, 1 kd: Tanneken
VP: Lieven Pannekoucke, VM: Jan Kelle (later Pieter Kelle, haar oom)
wees erfde bij + Pauwelynken Zaene, haar grootmoeder materneel