Notities bij: Livinus Pannecoucke

x Catheline Verhaeghe (weduwe van Arnout Moeijses, waarvan kinderen): geen kinderen
xxx (21.7.1663) Maria Soetaert fa Gilles, waarvan 5 kdn. Zij xx Jacob Dheere fa Carel hoofdman Jabbeke, sluismeester wateringe v Blankenberge x Catheline Verhaeghe SvG

Staat van goed Brugse Vrije I nr 11618
-hofstede 55 gemeten te Jabbeke
-8 koeien, 5 jaarlingen, 4 kalvers, 2 ossen, 6 vaarzen, 3 varkens en 1 paard
-zilverwerk voor 16 p.
-brouwalaam voor 12 p.