Notities bij: Petrus Berghman

SAB, Staat van Goed II nr. 10.741
+Pieter Berchman, +Brugge 11.10.1741
x Joanna Crepé fa Jan x Catharina Durieu
VP Francois Vanden Bijl, VM: Zacharius Snouck
kdn: Marije, Joanne, Pieter en Anne
huwelijkscontract voor notaris Pieter Haeghetuyte te Brugge op 27.1.1724. Hij weduwnaar Monica Van Damme, zij 25 jaar
Zij erfde bij overlijden van Adriaen Francois Durieu, fs Jan x Agnes Boesinck, overleden procureur van de heerlijkheid van St.-Pieters nevens Gent (+18.6.1741), Erfde 1/3 van de goederen.
meer baten 102 p
uit bijgevoegde rekening 1743: Joanne Therese Berchman x Carel Verré

Petrus Berghman x (Brugge Sint-Jacobs 5.2.1709) Monica Van Damme
kdn, allen geboren te Brugge-Sint-Gilles: Petrus (7.12.1709, tt: petrus amey - cecilia cenave), Petrus (23.5.1711), Antonius (3.12.1712, tt: Judocus Schoutteeten - Anthonia Vande Wostyne), Joannes (2.7.1715, tt: Joannes Puenbrouck - Maria Beckaerts), Petronella (25.8.1716, tt: Petrus De Clerck - Anthonia Vande Woestyne), Petrus (4.11.1719), Joanna (20.11.1720) en Brigitta (7.1.1724).