Notities bij: Joanna De Ketelaere

x Pieter Storme, waarvan 1 kd Margriete dat sterft voor 1650

RAB, Brugse Vrije 16490 f. 10 Akte van 24-07-1659. (bewerking Geert Tavernier)
Jooris (10j), Pieter (7j) & Jacob (3j), k.v. Van Maele Pieter (z.v. Jooris) uit zijn 1e huwelijk met De Ketelaere Janneken (d.v. Pieter). De vader was vrijlaat in Zedelgem-ambacht. Voogden: Van Maele Jan (broer van de vader, wonend te Zedelgem) & De Cnock Cornelis.
Ze erven van hun moeder, + 15-12-1658 te Sint-Andries (onroerend goed te Zedelgem en Aartrijke en een rente). De vader als bezitter. Er was o.a. onroerend goed te Zedelgem dat de moeder erfde van haar vader en waarvan volgende personen mede-eigenaar waren:
o De Cnock Cornelis (voogd) die gehuwd is met De Ketelaere Maeyken.
o De Ketelaere Petronelle.
Er was ook onroerend goed dat de moeder erfde van Storme Margriete (d.v. Pieter & De Ketelaere Janneken (d.v. Pieter, een paternele tante van de moeder)).
Akte van 25-06-1665.
Ze erven van hun maternele grootmoeder Lievens Maeyken (d.v. Rycquaert), vrouw van De Cnock Adriaen, voordien weduwe van De Ketelaere Pieter, + 06-10-1664 te Zedelgem. Voor het onroerend goed wordt verwezen naar het wezenregister Noord 1665 f 28. Een medeerfgenaam was De Cnock Anna (d.v. Adriaen en de overledene).