Notities bij: Petrus De Ketelaere

x Janneken Meingheer fa Joos 1 kd: Petronella WA: Brugse Vrije N 16.492 f. 96