Notities bij: Loy De Vooght

BP Wing. 1563-1581 Pen. Cohier 1577: eigendom te Bouchoutte