Notities bij: Guillielma De Mets

xx Thomas Ramault, was op het ogenblik van het huwelijk meer dan 90 jaar.