Notities bij: Vincentius Bellaert

staat van goed Brugse Vrije 3 nr 1646, aktedatum 1612. Wezenakten Brugse Vrije 16484 f. 255
Vincent Bellaert fs Pieter & Chrispyne Storm, +Snellegem lauwe 1611
x Janneken De Veldere fa Jacop x Pieryncken fa Rycquaert Van Parys
VP: Lucas De Ruddere, kozijn van de wezen. VM: Lambrecht Jonckheere x Magdalena Van Parys, moeye materneel van de wezen
kdn: (1) Janneken, °baefmesse, (2) Maeyken, 6 j, 15 maart, (3) Tnneken, 2 j, 19 sept.
Gronden gekomen van zijn kant te Snellegem, gemeen met Mayken fa Pieter Bellaert.
Gronden van haar kant te Aartrijke, Snellegem (oa. hofstede van 36 g).
Samen gekocht: diverse gronden en twee hofstedekens te Snellegem
Uitstaande rente verkregen door erfenis van Jacob De Veldere fs Jan, haar vader.
Op de hofstede oa. 10 koeien, 7 ossen, 2 kalvers en een paard.
Saldo: 230 p.