Notities bij: Toussain Van Praet

Br Vr N. nr. 16494, f. 164 en Staat van goed Brugse Vrije I nr. 12474
VP: Daniel Verbauwen, rechtsweer van de moederlijke zijde van de overledene, woont te Loppem (= °Loppem 11.2.1627, fs Daniel x Judoca Verwee)
VM: Pieter Tetaert, arbeider van Sint-Jans-Brugge, woont op de Sinct Jans Platse te Brugge, gehuwd met de oudste dochter
bezitten hofstedeke van 7 g. in cijns van de baron van Wingene, zuidwest van de kerk, in het derde Looveld. Zij lieten er een huizeke en een stalleke op bouwen.
saldo: 14 p.

doopheffers: (1) Petrus Van Neste - Elisabeth Anneka, (2) Joannes Mije - Catharina Verwee, (3) Petrus Maes - Catharina Verbauwene
(Jan Verwee x 1625 Martina Claerbout, xx 1639 Elisabeth Aneca, Jan Verwee + ca 1650)

Geert Tavernier, Vlaamse Stam, april-juni 2017, Huttenbewoners in het Brugse Vrije anno 1665, p.158:
Touchain Van Praet uit Zedelgem. De lijst uit 1665 vermeldt Touchain Verpraet (Van Praet) die een hut bewoonde ten zuidwesten van de kerk, aan de rand van het veld. Hij liet die daar rond 1660 optrekken. Touchain overleed in april 1672 te Zedelgem. Hij beheerde met zijn vrouw Willemyncken De Mets 7 gemeten veldland te Zedelgem, ver ten zuidwesten van de kerk, in het derde Looveld, die ze sedert 1661 in eeuwige cijns hielden van wijlen de baron van Wingene (Louys van Haveskercke). Ze moesten hier dus een jaarlijkse cijnsrente voor betalen. Op dit cijnsland richtten ze een woonhuisje met stalletje op. ... Willemynken bleef het na Touchain's dood nog ruim drie jaar bewerken en bewonen, tot Sint-Bavomis 1575. Zij was ondertussen hertrouwd met Thomas Ramout, die het land en huisje vanaf Sint-Bavomis 1675 verjpachtte aan Lieven Hubert.
idem p. 161: Touchain Verpraet, geboren te Loppem, arbeider, woont in een hut ten zuidwesten van de kerk aan de rand van het veld, die hij daar 5 jaar geleden liet optrekken, niet bijdragend in enige lasten.