Notities bij: Georgius Lantsoght

Ook Gregorius genoemd in verschillende doopakten en andere.

doopheffers: (1) Franciscus De Wilde - Michaela x Matheus Vanden Abeele, (2) Egidius Vande Walle - Susanna x Georgius De Beste, (3) Georgius De Beste jr. - Maria x Paschasius Vanden Buse, (4) Judocus De Wilde - Anna Vanden Bussche, (5) Christophorus Verhulle - Maria x Passchasius Vanden Bussche, (6) Balduinus Van Pachtenbeke - Anna x Adrianus Lantsocht, (7) - , (8) Guillielmus Van Renterghem fs Guillielmus - Sara Verhelle, (9) Laurentius Vande Walle - Passchasia Van Damme

SAB, wezenregisters Sint-Jan nr. 21 f. 289, aktedatum 3.11.1659, staten van goed 2-704
+Gooris Lantsoght fs Christiaen
x Laureinsken Vanden Abeele
wezen: Christiaen - Jacob - Janneken en Tanneken. En gehuwde dochter Livine
voogden: Pieter Verhelle x Livine Landtsoght en Nicolaeys Vanden Abeele
huwelijkscontract 21.4.1635
-voor de 4 wezen 43 p. gr. of 4/5 van 54 p. gr.
-42 gemeten land te Oostkamp, oost over de Leye, bij het Beverhoutsveld, gekomen van zijn ouders Christiaen Lantsoght en Livine De Vooght
-2 gemeten met nieuw gebouwd huis bij het Beverhoutsveld
-2/3 van 18 g. met keuken en scheuren erop te Wingene, wijk Scheewege, ander 1/3 aan Adriaen Lantsoght; gekomen uit de successie van Michiel Lantsoght
latere toevoeging op 21.7.1663:
-bij het overlijden van de moeder zijn Jacob en Tanneken nog wees
-voor de twee wezen is er 61 p. gr. of 2/5 van 154 p. gr.
-er is een verkaveling van de 45 g. te Oostkamp, de 12 g. te Wingene blijven onverdeeld.

heerlijkheid Nieuwenhove 34, verhoofdingsboek 1518 e.v. (beschadigd) (mijn nr.5941 en 1548)
1594: Barbele fa Jacob Woestland, wde Christiaen Lantsoght