Notities bij: Anthonius Jacobus Lantsoght

Soms wordt de voornaam Anthone, soms de voornaam Jacob gebruikt.

huwelijksgetuigen: Petrus Dulstere - Sebastiaen Lantsught
doopheffers: (1) Christianus Lantsoght - Maria Dondt, (2) Anthonius Baes - Margaretha Monaert, (3) Petrus Vande Walle - Joanna Floré, (4) Judocus Lantsoght - Joanna Dartoijs, (5), (6) Jacobus Bultinck - Maria Tossein

SvG Brugge II nr. 5094,
Lantsocht Anthone, oock Jacobus geseyd, Hovenier; Poorter,
x Anna Verdonck,
VP Jan Vande Gheynst, VM Jacobus Verdonck
8 g grond te Oostkamp oost van de Gentsche Vaart bij 't Blauw Kasteel, hierin gerecht bij + Jooris Lantsucht zijn vader;
saldo 91 p.

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 25 f. 71. De erfgenamen van Jacob Landsught en Anna Verdonck verkopen 8 g. land, ver oost van de kerk, over de Gentsche Vaert aan Jacques Mortier. De verkopers zijn: (1) Anthone Landsught x Catharine Profentier, 1/6; (2) Jacob Landsught x Rosa Hoevenaeghel, 1/6); (3) Joanna Landsught x Jan Axer, 3/6 (zelf 1/6 en 2/6 door aankoop van Pieter en Jan Landsught in 1710); (4) Anna Landsught x Gabreel Bryl, 1/6. Actum 22.7.1713