Notities bij: Leonardus De Vestele

SAB, staten van goed Brugge II nr. 7001, wezenboeken Sint-Nicolaas nr. 14 f. 53v
Lenaert De Vestele, +20.6.1710
x Livine Crul
kdn: Helena (x OLV I, 1697 August Venage = VP) -voorkind-, Maria, Pieternelle, Pieter, Domijn
slager
saldo: 142 p

x (Brugge Sint-Salvators 3 23.2.1677) Francisca Van Vyve, waarvan Anna (°Brugge S.S. 3, 14.1.1677 +8.3.1677) en Helena (°16.4.1678) Doopheffers hierbij: Joannes De Vestele - Anna Van Vyve en Jacobus Cr... - Helena Michiels.
Helena De Vestel x Augustinus Devinage OLV 1, 30.11.1697
SAB, Wezenboeken St.-Jacob nr. 16 f. 214. Jan De Vestele en Isacq Van Vijfve voogden van Helena fa Lenaert x Francoise Van Vijfve (+voor 26 lauwe 1696), saldo voor de wees: 108 p. gr.

doopheffers: (1) Jan De Vestele - Petronella De Donckere, (2) Isac Van Vyve - Petronella De Donckere, (3) Petrus De Vestel - Anna De Doncker, (4) Joannes Van Vyve - Catharina Crul, (5) Cornelius De Vestele - Joanna Crul, (6) Isaac Van Vyve - Isabella Heyx

SAB, Oud Kadaster JAK/1358, Beenhouwersstraat, akte 23.9.1706
Joos De Beer voert arrest uit op de partij makende 2 huizen naast elkaar gelegen, het een bewoond door Lenaert De Vestel en het ander door NN, voornamelijk het deel dat kan toebehoren aan Augustyn Venage door zijn huwelijk als erfgenaam ten sterfhuize van de weduwe van Pauwels Van Vyve, om reden van verhaal.