Notities bij: Joannes Daelman

SAB, staten van goed II nr. 8134
+Jan Daelman, +Brugge 23.12.1719
rendant: Pieter De Vos als hoir en rendant van Anna Vande Kerckhove, die weduwe was van de voornoemde Jan Daelman
kinderen uit zijn eerste huwelijk met ....: (1) Dominicus; (2) Joanne, x Adriaen Vermeersch; (3) Catharine, x Jan Dela Plache; (4) Anna (+), x Pieter Bernaert, twee kdn; (5)Margriete (+), x Pieter De Vriese: Isabelle; (6) Jan jr. (+): 1 kd
x-contract: Jan Daelman fs Jacques x Magdalene Bogaert, wdr van Margriete Ceuninck. Anna Vande Kerckhove fa Joos x Josyne De Muynck, wde Jan Verleye.
proces: Dominicus Daelman had 'alles meegenomen'.
meer baten: 50 p.

SAB, wezenakten Carmers nr. 9 f. 132,aktedatum 23.4.1705
Jan Daelman jr. voogd van Domyn, Joanne, Margriete en Isabelle kdn van Jan Daelman d'oude x Margriete De Ceuninck (+)

doopheffers: (3) Joannes Van Torre - Margaretha Vanden Broucke, (4) Thomas Beernaert - Anna Duijtschaver, (5) Georgius Bruneel - Joanna Daelman, (6) Antonius Wabele - Catharina Vande Voorde, (7) Carolus De Boijsere - Judoca Polderman