Notities bij: Philippus Lievens

staat van goed Brugse Vrije I nr. 12.033
VP: Roelant Meyaert (rechtsweer overledene), VM: Jacques De Vos fs Lieven
3 lenen te Varsenare, Zedelgem en Loppem, gekomen van zijn moeder
hofstede te Zedelgem, gemeen met (1) weeskind van Catharina Lievens x Frans Van Hoonacker, (2) weeskind van Mary Lievens x Jacob De Vynck (3) Jacob Lievens, hofstede gekomen van hun (groot)vader Jacob Lievens, oost van de kerk, bij de Pleijne. Vruchtgebruik voor Magdalena Vlietinck, tweede vrouw van Jacobus Lievens. Verder gronden te Zedelgem, Varsenare en Loppem.
Tegoed van presie op twee hofsteden te Sijsele, onverdeeld met de vader van de weduwe, Lieven De Vos. Er zijn schulden oa. aan Aernout en Mayken Lievens fii weduwe in haar eerste huwelijk met Philip Lievens fs Joos aangaande de wezenpenningen.
saldo: 257 p.

Geert Tavernier, bewerking RAB, weesregisters Brugse Vrije nr. 16495, f. 70. Zedelgem. Akte van 08-07-1679.
Jacob (12j), Philips (7j), Cornelis (3j), Magriete (16j), Helena (14j) & Philipine (1j), k.v. Lievens Philips (z.v. Jacob) uit zijn 1e huwelijk met De Vos Mary (d.v. Lieven). De moeder was voordien weduwe van Lievens Philips (z.v. Joos).
Voogden: Meyaert Lenaert (rechtsweer van de vader, wonend te Loppem) & De Vos Jacob (broer van de moeder).
Ze erven van hun vader, + 06-02-1679 te Zedelgem (onroerende goederen te Varsenare, Loppem en Zedelgem en een rente). De moeder als bezitster.
Merk op: Vlietynck Magdaleene is de weduwe van de paternele grootvader van de wezen.
Merk op: er waren o.a. enkele onroerende goederen die de vader gerfd had van zijn vader, en waarvan volgende personen mede-eigenaars waren:
- Lievens Jacob,
- Het kind van Honackere Fransoys & Lievens Chateline,
- Het kind van De Vynck Jacob & Lievens Mary.
Op 23-08-1687 legde Lievens Aernout (z.v. Philips (z.v. Joos), maternele halfbroer van de wezen, wonend te Zedelgem) de eed af als voogd i.p.v. De Vos Jacob.
Op 23-10-1687 legde Lievens Jacob (z.v. Jacob, halve oom van de wezen) de eed af als voogd i.p.v. Meyaert Roelandt (?!). Tegelijk erven ze van hun moeder, vrouw van Hollevoet Philips, + 10-12-1686 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem, Loppem en Sijsele en een rente). Bezitter (wed.): Hollevoet Philips.
Akte van 30-09-1689. Ze erven van hun rechtsweer Van Onackere Pieter (z.v. Pieter & Lievens Catheline (d.v. Jacob)), + Er was onroerend goed, maar daarnaast waren er ook ernstige schulden of lasten.
Op 19-11-1689 legde Denys Jan (gehuwd met de wees Magriete) de eed af als voogd i.p.v. Lievens Jacob.