Notities bij: Michiel Pannecoucke

WA Brugse Vrije Noord 16495, f. 205 oud hoofdman van Oudenburg en sluismeester der Blankenbergse Watering, vrijlaat in Jabbeke x-contract voor pastoor van Jabbeke op 13 dec. 1667. Hij parochiaan van Jabbeke, geassisteerd met zijn vader en Joos Claeys (zijn vm) bezat deel in een huis te Brugge bezat land te St.-Cateline Brugge, gekomen van Marie De Schietere. Nog gronden te Jabbeke, Varsenare, Lissewege, ....
De wezen erfden bij overlijden van Michiel fs Mailliard Pannecoucke, hun oude oom, overleden te Gent op 1.3.1682. Erfden eveneens na overlijden op 2.5.1689 van Cornelis Pannecoucke, hun oom van halve bedde, nog minderjarig .

staat van goed Brugse Vrije I nr. 7492, rekening van 1697
nog twee kinderen in leven: Lieven en Carel, Jacques kort voordien overleden
saldo: 124 p.

staat van goed van zijn vader in 1679, oud hoofdman Oudenburg, in opvolging van zijn vader sluismeester van de wateringhe van Blankenberghe, woont nu te Jabbeke.