Notities bij: Marinus Hendrickx

RAB, Wynendaele 390 f. 30, akte 2.1.1610
+Maryn Hendricx, man van Tanneken fa Lambrecht Van Baelberghe
-samen gekocht: huis te Torhout in de Zuidstraat
-saldo: 48 p.
voogden: Thomas Vande Watere (Kortemarklaat) en Cornelis Stevens (poorter Torhout)