Notities bij: Elisabeth Van Massenhove

x (Torhout 27.8.1634) Marijn Van Houtte, kdn: Marijn, Betken, Martijnken en Jan
cfr RAB, Wynendaele nr. 393 f. 108v. en nr. 391 f. 187 VP: Jan Vande Kerckhove - VM: Jan Van Massenhove fs Michiel