Notities bij: Maria Maes

wezerij Carnin & Staden p. 29, 30

zij was eerder weduwe van Petrus Hemericx