Notities bij: Petrus De Ketelaere

doopheffers: 1.Bartholomeus Ghijs en Marie Maertens/Mortiers?, 2. Bartholomeus Mortier en Passchasia ..., 3. Walter De Ketelaere en Helena Lievens, 4. Pieter Vermaut en Joanna Ketelaers

RAB, Staten van Goed Brugse Vrije II nr. 8263, anno 1700: Pieter fs Ancelm De Ketelaere ende Jaekeminken fa Francois Mortyer, beede overleden te Zedelgem .... 1695, welcken staat heeft doen stellen Maerten fs Ancelmus De Cetelaere voocht ende rendant ende .... als voochden van Guillielme, Brunhoo, Pieternelle en Isabelle, minderjarige kinderen
RAB, Staten van Goed Brugse Vrije II, nr. 7583, anno 1706. Tweede rekeninghe door Maerten de Ketelaere fs Ancelmus tot Zedelgem. Guillielme, Bruno, Pieternelle ende Isabelle de vier weesekinderen van Pieter de Ketelaere ende Jacqueminte fa Francois Mortier ... overghevende aen Solemon De Ketelaere, voocht ende rendant in syn platse, benevens Nyclaeys Maerten, medevoocht. Hofstedeken in Zedelgem

Brugse Vrije register 16499 f. 47.
VP: Maerten De Ketelaere, later vervangen door Salmon De Ketelaere (1706) en later door Guillielmus De Ketelaere (1711)
VM: Nicolaus Martens, later Guillaume Martelé
kochten samen 34 g., eertijds twee hofstekens te Zedelgem ver zuidwest van de kerk, op het Looveld
saldo: 74 p.