Notities bij: Petronella Vande Lacluse

RAB, staten van goed Oostkamp nr. 563
+Pieternelle Lacluyse, +Oostkamp 27.9.1717
x Anthone Elleyn, laat van Roden
kdn: 1. Joos, 22 j., 2. Maerten (+), x Adriaene De Groote: een ongeboren kind
voogden Joos: Frans Mombailliu en Hubrecht Lacluyse
voogden voor het ongeboren kind: Anhone Elleyn en Joos De Groote, grootvaders
-geen gronden
-5400 korenschoven (45 p.), 1600 haverschoven (12 p.), 400 bonden gedorsen stro, 1800 bonden hooi (12 p.), 64 bonden vlas (3 p.)
-8 melkkoeien, 3 vaarzen, 4 jaarlingen, 2 kalvers
-2 ruins (25 p.), 6 varkens
-pachten een hofstede van ca. 20 g. land + wat bos, aan Sr. Laureyns Fijnaert
saldo 140 p.

RAB, staten van goed Oostkamp nr. 558, rekening op de staat van goed 1721
ongeboren kind = Maerten; VP: Anthone Elleyn, VM: Jan De Groote
saldo: 141 p.