Notities bij: Joannes Van Torre

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 72, Pittem f. 6v, aktedatum 22.5.1625
voogden: Caerle Daveloose fs Jacob uit Waregem en Joos De Craene fs Jan uit Waregem
vader: Jan Van Torre, overleden
moeder: niet vermeld, zij hertrouwde met Gildolph Van Iseghem
kdn: Hansken, Martken, Gilleken, Willeken, Stevekin, Jacquemynken, Syntken, Mayken, Janneken en Pierynken
het echtpaar kocht twee lenen (oa. 't leen te Cleenbrugghe), samen 9 b.
saldo 1135 p.
aanvullingen: (1) voor 6.3.1628 huwde Adriaen Varkerst fs Adriaen uit Pittem met Synken, (2) voor 17.3.1630 huwde Jan Verkest met Mayken, (3) voor 18.8.1630 huwde Laureins Vanden Bussche fs Lodewijk met Jacquemine, (4) voor 11.1.1641 huwde Michiel De Busschere met Janneken, (5) voor 3.5.1643 huwde Rougier De Vos met Pierintken, (6) voor 22.11.1650 zijn Gilles, Willeken en Stevekin gehuwd en zijn Hansken en Maertgen overleden.