Notities bij: Franciscus Amandus Pateu

Andries Van den Abeele, 'de twaalf burgemeesters van St.-Michiels', Brugs Ommeland 2012/3, p. 137
IV. Baron Bruno-Désiré de Heere (St.-Michiels 22 mei 1792 - Brussel 13 december 1857) was burgemeester van 1819 tot 1831. ... Of hij zich voor dit ambt inspande vraagt verder onderzoek. Hij ontlastte zich alvast vande taak van ambtenaar van de burgerlijke stand, die hij toevertrouwde aan schepen Frans Patteu en vanaf 1828 aan schepen Hyppolite Dhont.