Notities bij: Joannes Franciscus Patteeuw

vereffening van het sterfhuis: RAB, Notariaat Hendrik Persyn 1893, nr. 46
huwelijkscontract voor notaris J.B. Sengier op 8.8.1843