Notities bij: Antoine Joseph Isidore David

krant van West-Vlaanderen, editie Tielt 12.8.2005
Willekommeboer Luc David Elooisdeken
Net als grootvader Adiel en vader Antoon
Op de wijk De Ratte, bijna rechtover café De Wachtzaal, sla je linksaf, en een eindje verder merk je aan je rechterzijde op een lichte hoogte de hoeve Willekomme, genaamd naar de vroegere heerlijkheid Willecomme die zich indertijd daar uitstrekte. In 1902 kwam Charles David zich met zijn familie op deze historische hofstede vestigen. Generatie na generatie zijn de Davids er gebleven : Adiel, Antoon en nu Luc, de nieuwe eredeken die op donderdag 2 december het Elooisfeest in Tielt zal aanvoeren.
Na zijn grootvader en vader is Luc David de derde deken van de familie die op 2 december het driekleurige lint mag dragen. Op 21 september 1962 werd hij op de Willecommehoeve geboren als derde kind van Antoon en van Irène Patteeuw. Hij liep lagere school in Schuiferskapelle, eerst bij de Zusters van het Geloof en vervolgens in de gemeenteschool bij de meesters Paul Duthoit en Gabriël D'Hont. Daarna volgde hij zes jaar de vrije landbouwschool in Tielt, werd lid van de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) en stak een stevig handje toe op de boerderij.
Ongeveer een kilometer van Willekomme verwijderd, woonde bij haar ouders in het begin van de jaren zestig een zekere Lieve Depypere, en het was op dat meisje dat Luc verliefd werd.
Gemengd bedrijf
De liefde was wederzijds en op 21 september 1985, precies op Luc's 23ste verjaardag, trouwden de twee en namen tegelijk de uitbating van Willekomme over van de ouders David. Luc en Lieve bouwden hun grote hoeve verder uit tot een verzorgd gemengd bedrijf : enerzijds een gesloten varkensbedrijf met runderen en anderzijds akkerbouw waarbij de voorkeur duidelijk uitgaat naar aardappelen, bloemkool, prei en maïs.
Lieve en Luc zijn intussen ook de trotse ouders geworden van drie zonen : Kristof (16) studeert aan de landbouwschool in Oedelem en volgt daar momenteel de vijfde technische. "Kristof heeft van mij de boerenmicrobe geërfd", zegt Luc. "Hij is een grote liefhebber van hoevedieren en de kans is groot dat hij mij later opvolgt." Tweede zoon Pieter (13) is leerling van het tweede jaar metaal-elektriciteit aan het VTI Tielt en stapt volgend schooljaar over naar de richting elektro-mechanica. William (10) ten slotte zit in het vijfde leerjaar van de Sint-Michielsafdeling 't Nieuwland.
Luc houdt zijn hobby's beperkt : "Als er voetbal te zien is op de buis zijn mijn drie gasten en ikzelf gewoonlijk aandachtige kijkers en af en toe _ zonder te overdrijven _ gaan mijn vrouw en ik op stap met de vrienden." In de Landelijke Gilde maakt Luc deel uit van het bestuur.
Feestverloop
In Tielt wordt Sint-Elooi onveranderlijk op de eerste donderdag van december gevierd, maar het is er evenzeer een traditie dat enkele dagen voor het eigenlijke feest een prijskaarting gegeven wordt. Deze wordt op vrijdag 26 november vanaf 20 uur in café Belle-Vue betwist. Op 2 december wordt deken Luc 's morgens om 8 u. 30 met klaroenblazers en ruiters op kop aan huis afgehaald door het bestuur van de Landelijke Gilde en door sympathisanten.
Voor het hele gezelschap stoetsgewijs afzakt naar de Sint-Pieterskerk om er om 10 u. 30 de eucharistieviering bij te wonen, krijgt iedereen eerst op Willekomme een kop koffie met iets erin aangeboden. Voor het vriendenmaal dat om 13 uur in hotel-restaurant Shamrock opgediend wordt, zijn plus minus tweehonderd inschrijvingen verwacht.