Notities bij: Regina Maria Van Houtryve

RAB, Brugse Vrije II, nr 1.799; RAB, Brugsche Vrije Noord, wezerijakte 26.5.1763 Houtave
5 kdn
VP: Pieter Vanden Kerckhove
VM: Pieter Van Houtryve
erven ook van oom materneel Joannes Van Houtryve (+Brugge, 9.10.1764)
De wezen erven van vader overleden op 19.4.1774 te Brugge
rendant Pieter Van Hoectryve
voorouders zie wezerij Oostkamp 115 f 79v en 115