Notities bij: Bernard Joseph Vercruysse

Bij hun huwelijk staat dat hij voerman is en zij dienstmeid. De huwelijksacte kunnen ze beiden ondertekenen. Bij alle geboorteakten wordt vermeld dat Bernard werkman is. Het gezin woonde een tijdlang in de Predikherenrei nr B17