Notities bij: Joanna Theresia Fignée

SAB, SvG nr B1750 nr 11.223 (dd. 30.8.1749)
Joanna Theresia Fine +poorteresse van Brugge 30.8.1749
fa Sr Jan Danneel x juffr. Judoca van Gaveren
wed. van Sr. Jacob de Baeremaecker (fs Joos x Joanna vander Stokt)
rendant: Franciscus Xav. Callebout, weduwaer en besitter
kdn: Joanna, Maria, Jacobus, Bernardus en Anna
rendant huwde op 18.9.1748 met de overledene; er werd een contract opgesteld
huis in de Oude Burg, naast huis De Drie Bellen.
van het sterfhuis werd een rekeninghe opgesteld: baeten 73 p. xx Francois Callebout svg Brugge II nr. 11223 Huis in de Oude Burg, moet verkocht worden