Notities bij: Jacobus de Baeremaecker

Volkstelling 1748 Brugge (G. Dumon VVF 1993): Debaeremaecker Jacques, coopman, Inghelstraetken OLV.zestendeel, verder: 1 vrouw, 2 kdn van -14 j, 2 domestieken

SAB, Staten van Goed nr R1759-62 - 11.874
Rekeninghe Administratief bij overlijden Jacobus de Baeremaecker (dd. 31.12.1759)
VM: Bernaerdt de Muijnck
van: De Baeremaecker Joanna 22 j, Maria 19 j, Jacobus 18 j, Bernardus 17 j en Anna 15 j
uit het huwelijk van Jacobus x Joanna Theresia Fijnée (is ondertussen hertrouwd)
Bernardus en Jacobus verblijven in de Bogaerdeschool
hun moeye materneel, Catharina Fynée sterft ongehuwd te Tielt op 8.12.1758
eigendommen van de weesen:
-huis in de Oude Burg 'de drie bellen'
-huis aan de Z-zijde van Zuidzandstr. 'saint omcombre'
-huis in de Hauwertstr.
-3 huizekens in de Besemstraat
-1 huizeke in 't Lang Gotje
-1/4 huis in Gistel, samen met de hoirs ten sterfhuyse van Sr Jan Daneel
Fynee, sijnde een leen groot 19 r. land met een huis te Gistel,
noordwest van de kerk in Nootstraat, releverende van het Hof van Gistel
-1/4 leen te Ramscapelle groot 1 g. 82 r.
-rente van 8 pond
door verdeelinghe tgv het overlijden van Catharina Fynee
-huys in de Hoogstraete te Brugge 'den roosenboom'
-huys Zuytzandstr., tegenover brouwerij 'het kruisken'
-obligatie van 4 p. sjaers
-1 partij bosch te Bekegem, 2 g. 1 l. 4 r.

doopgetuigen (1) Lucas Van Loo - Maria De Baeremaecker, (2) Joannes Daniel Fynee - Maria De Baeremaecker, (3) Michael Malfeyt - Judoca Van Gavere, (4) Bruno Blondeel - Maria Anna De Baeremaecker, (5) Bernardus De Munck - Barbara Fijnée, (6) Albertus Joannes Beeckemans - Anna Theresia Fijnée, (7) Joannes Jacobus Baeckelandt - Barbara Bridts SvG Brugge II nr. 11.148 huis achter de Halletoren, batig saldo 463 p