Notities bij: Herman Loose

Volkstelling 1748 Brugge (G. Dumon VVF 1993) Loose Herman, linwaetwever, 's heer Segher van Bellestraete St.-Donaaszestendeel; verder 1 vrouw, 5 kdn -14 j