Notities bij: Philippus Van Gampelaere

De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt, Jan Callens, VVF Tielt
Van Gampelaere Philips fs Jan, Kanegem 1638-1673, x De Naghele Josyne

RAK, wezenregisters kasselrij Kortrijk nr. 87, Kanegem f. 2, aktedatum 3.10.1651
+Philips Van Gampelaere
x ...., naam niet vermeld
wezen: Jaecxken en Neelken (in totaal drie kinderen, andere kind is een van de voogden)
voogden: Jacques Paresijs fs Steven uit Kanegem - Jan Van Gampelaere fs Philips uit Aarsele
hofstede te Kanegem
voor elke wees 8 p. gr.