Notities bij: Joannes Van Gampelaere

De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt, Jan Callens, VVF Tielt
Van Gampelaere Jan fs Philips, Kanegem 1648-1661, van vader