Notities bij: Hieronimus Vereecke

RAB, Brugsche Vrije II nr 5.035 rekeninghe Hieronimus Verheecke, acte 4.6.1762 rekening door Maximiliaan Sompels, hooftman te St.-Andries. Hij moet alles verkopen om de schulden te betalen Joanna Mestdagh is de weduwe