Notities bij: Petrus Bulcke

Volkstelling Oudenburg 1748 (R. Dewulf, W.Vl. Genootschap)
-Pieter Bulcke, hooftman
-vrouw
-kdn: Pieter 17 j, Philippe 16 j, Carolus 13 j, Isabella 7 j, Joanna 5 j, Helena 1,5 j
-knechten: Guilliaume Vantourenoudt, Anna-Maria Longerspeye
-houdende nog gratis Isabella Vande Watere
-gebruikt 123 g. 2 l. 2 r.

RAB, Brugse Vrije II nr 1651
SvG Pieter Bulcke fs Michiel x Therese Everaert
+Oudenburg 16.2.1771
R: Anna De Cloedt fa Jan x Anna Jonckheere als weduwe (zij hertrouwt met Jan b. De Clerck)
kdn uit 1x met Marianna Panekoucke: Pieter, Philippe, Ancelmus, Isabella (xArnoldus van Steenkiste), Joanna (x Joannes Simoens, wonende te Oudenburg) en Marie Bulcke (jonge dochter haer selfs)
kdn uit 2x Anna De Cloedt: Joannes 6 j, Victoria 4 j, Heindrick 2 j, Michiel 1 j;
VP: Pieter Bulcke VM: Pieter Cloedt
Bij het aangaan van het 2x was Pieter Bulcke hooftman van Oudenburg

De kdn hebben part in een hofstede van 85 g. met huysinghe daerop staende ter prochie van Jabbeke, nu in pachte bij Francois Vande Woestijne
Ook tal van uitstaande renten. Een batig saldo van 677 p. 2 x Anna De Cloet fa Jan x Anna Jonckheere kdn: Joannes, Victoria, Heindrijck, Michiel SvG Brugse Vrije II nr. 1661, hoofdman van Oudenburg saldo 724 p.