Notities bij: Marie Françoise De Greef

In het trouwboekje staat als geboortedatum 09 februari 1925 vermeld voor De Greef,Marie,Fran‡oise. Door een fout in de administratie werd de geboortedatum veranderd in 19 februari 1925. Door deze fout wordt zij dan ook in alle verdere akten en dergelijke op de nieuwe geboortedatum geregistreerd(19.02.1925).