Notities bij: Petrus De Langhe

uit doopakte Victoria: vader geboren te Oostkamp, 28 jaar; moeder geboren te Tielt, 28 jaar.

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 35 f. 65, aktedatum 1.7.1766
Lieven De Keysere, weduwnaar van Isabelle Ryckaert verkopen aan Pieter De Langhe te Oostkamp een huys wesende herberghe, genaemt Stuyvenberghe op 103 roen erfve, gebruikt door de comparanten, 5e begin (Ommeloper-zuid f. 37 art. 4), voorgaendelijkc een hofstede daer Passchier Jacobs en Pieter Laporte woonden. Gerecht ten sterfhuyse van Isabelle Ryckaert en tijdens zijn huwelijk gkeocht van Pieter De Keysere, zijn broer in 1762. Koopsom 137 p. gr.

idem f. 66v, aktedatum 1.7.1766
Pieter De Langhe x Maria Anna Allaert zijn schuldig aan Pieter Blanckaert x Victoria Maertens een rente van 9 p. 7 sch 6 gr. voor een som van 150 p. gr., bezet op een huys wesende herberghe genaemt Stuyvenberghe, met scheure, stallen, wagenhuys op 103 r., nog bezet op 1/4 van een hofstedeke met 5 g., alwaer Joseph Vande Woestyne woont, die zich borg stelt.