Notities bij: Bernardus De Pre

molenaar Svg hlh Oostkamp, bundel 154 nr 743