Notities bij: Franciscus Peire

Volkstelling 1748 Brugge (G. Dumon VVF1993) Peere Frans saeywever, disch, St.-Janstraete St.-Jans zestendeel verder: 1 vrouw, 1 kd van -14 j uit SvG man: kalkdrager, huis Meulenmeersch svg SAB reeks II nr. 14.104