Notities bij: Maria Pattheeuws

cfr bidprentje, kinderen:
-mevrouw weduwe Charles Dendooven-Bogaerts en dochter Sonja
-de heer en mevrouw Maurits De Baerdemaecker-Dendooven
-de heer en mevrouw André Vandenweyer-Dendooven en kinderen Nadine, Dirk en Christiane