Notities bij: Petrus Lantsoght

Volkstelling 1748 Brugge (G. Dumon VVF 1993)
Lantsugh Pieter, stedeboer, Cleyn Eeckhoutstretken, OLV. zestendeel; verder: 1 vrouw, 3 kdn van -14 j., 3 domestieken

SAB, SvG Lantsught Pieter dd. 10.4.1755, nr. B1755 - 11.584
Pieter Lantsught fs Anthone x Catharina Proventier (fa Ptr x Anna Caree?)
+Brugge, 10.4.1755
rendant: Francisca De Vriese fa Melchior (fs Melchior x Marie Westhuyse)
x Magdalena Hollebeke (fa Anthone x Margriete Roons?), als weduwe
kdn: Anna-Maria 12 j., Marie-Therese 11 j, Cornelia_Livina 9 j
VP: Sr Pieter Proventier VM: Carel Bauwens
pachten huis in de Oude Gentweg aan de Zusters Jacobinessen, pachten eveneens 6 g. en 8 g. land te St. Catharine buyten de Poorte.
batig saldo van 343 p.
SvG Brugge II nr. 11.584 geen immeubele goederen; landbouwer; saldo 443