Notities bij: Maria Theresia Daelman

In de doopakte werd de voornaam Joanna Theresia genoteerd
notitie bij geboorte Francisca Clara, de moeder Maria Theresia Daelman, gedoopt Sint-Anna, 43 jaar, analoge notering bij geboorte Jacobus Franciscus en Oliverius FranciscusT