Notities bij: Sophia Devoldere

overleden tussen 20 maart en 3 april
Zou een derde maal gehuwd zijn met Victor Gurdebeke