Notities bij: Désiré Patteeuw

José Deguffroy, 'De Wingese soldateska in de 19e eeuw' in jaarboek 9, 2006, Ons Wingene, p. 130
lichting 1869, Patteeuw Désiré, lichting 1862, vrijgeloot, dienstbode, zoon van Francois (+) en Amelie Buysse (spinster) vervangt iemand uit Henegouwen.