Notities bij: Anna De Knock

x Pieter Haeghebaert (+ Zed. 28.03.1602); minstens 1 kd: Catharina (+ voor 1618), geen andere nakomelingen.

staat van goed Brugse Vrije 3 nr. 1878, wezenakten Brugse Vrije 16484 f. 203
+Tanneken fa Adriaen De Cnock fs Cornelis, +Zedelgem 30.4.1618
wde Pieter Haeghebaert
x Nicolaus fa Jaspar Storme
voogden: Jan fs Jaspar Storme, oom te Zedelgem en Adriaen fs Adriaen De Knock, oom te Loppem,
kdn: Clayken, Janneken, Tanneken en Catheline
Het echtpaar erfde 101 g. gronden: van haar kant gronden te Zedelgem, Aartrijke, Zandvoorde (van haar grootvader) en te Snellegem. Van zijn kant: een leen te Zedelgem (gekomen van zijn moeder xxx Ramondt fa Daneel), gronden te Zedelgem, Aartrijke, Torhout en Loppem. Zijn vader leeft nog. Samen gekocht: 23 g. te Zedelgem