Notities bij: Adrianus Otsens

SvG Brugse Vrije II nr. 11.565
xx (1712) Helena Bulcke fa Jan (zij hertrouwde met Joseph Van Huele): Jan Jacobus Otsens (1714), Marie Anne (1717), Catharine Therese (1720), Adriaen Cornelis (1723) en Ferdinande (overleden na vader).
- bezat hofstede "Het Rowaene Fort" te Bredene, groot 18 g. en bezat ook 11 g. weiden te Klemskerke.
-op de hofstede: 7 paarden, 10 koeien, 4 ossen, 4 vaarzen, ...
-onderhoudt een fundatie in de kerk van Bredene gesticht door Cornelis fs Cornelis Otsens in 1703.
-saldo: 455 p.