Notities bij: Barbara De Ketelaere

x Niclaeys Storme fs Jaspar, kdn: Josyntken , Arnoudyneken , Janneken
xx (9.7.1639) Guille Vermote fs Guille (vrijlaet Cortemarck) kdn: Guilliamken (ca 1642) , Petronelleken (1640). VP: Franchois Vermote, VM: Jaspar Storme 1/2 broer;
Zie ook staat van goed Nicolaus Storme