Notities bij: Anna Nauws

probleem van haar familienaam: Anna Barts is de naam die ik terugvind bij de geboorte van Maria (1650). Bij de geboorte van Petronella (1660) noteerde men Anna Locks. Bij haar overlijden noteerde men Anna Nauws. Geen aanknopingspunten bij meters en meters, behalve misschien bij de doop van Catharina is de meter Catharina Van Lockene en bij de doop van Inghelbertus is Joannes Loncke peter.

notities in het begrafenisregister: man NN Salyes, 60 jaar