Notities bij: Jacoba De Snick

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 80, Tielt f. 4, aktedatum 24.3.1642
Jacoba De Snick fa Pieter, +augustus 1641
x Ludovicus Hurtecant fs Jan
kdn, Carolus, Anna (x Maerten Van Bruaene fs Maerten), Petrus, Guillielmus, Francisca (x Petrus De Blaere fs Lieven), Ludovicus / de minderjarigen: Laurens, Matthias, Jacob, Lieven en Andries
voogden: Carolus Hurtecant, broer - Gilles Persyn fs Hubrecht te Wingene
-hofstedeke op het Raakske
-hofstede langs de Ratelingestraat van 10 b., sterfhuis
-2 paarden, 7 koeien, 2 kalvers