Notities bij: Jacobus Callewaert

pachtte in 1612 het St.-Barbaragoed te Egem (ges. Egem dl I p. 526)

Doopregisters van Egem zijn bewaard vanaf eind 1611. De doop van Margaretha (wellicht te vroeg) en Maria zijn hier niet ingeschreven. Woonde men bij het overlijden van Maria nog niet in Egem????
doopheffers laatste drie kinderen: (3) Jan D'Ingels - Jacoba Sconinckx fa Pieter, (4) Blasius Bosseur - Judoca Van Heste x Gerard Pardoel, (5) Petrus Kesteloot - Levina Kesteloot fa Pieter